Bežné neurobiologické a psychologické základy chorôb súvisiacich s hazardom a užívaním návykových látok (2019)

Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2019, 17. decembra: 109847. doi: 10.1016 / j.pnpbp.2019.109847.

Balodis IM1, Potenza MN2.

abstraktné

Psychologické aj neurobiologické štúdie týkajúce sa poruchy hazardných hier sa za posledných 10 - 15 rokov zvýšili. Táto recenzia skúma súčasný stav literatúry so zameraním na nedávne neuroimagingové štúdie zobrazovania magnetickou rezonanciou (MRI) pri poruchách hazardných hier. Recenzia porovnáva a porovnáva zistenia týkajúce sa hazardných hier a porúch užívania návykových látok. Ďalej sú opísané vlastnosti, ktoré majú preukázateľne osobitný význam pre poruchu hazardných hier (napr. Spracovanie „takmer chýbajúcej“), ako aj ich vzťah k vybranému správaniu. Všeobecnejšie povedané, prehľad informuje o tom, ako tieto štúdie zlepšujú naše chápanie vzťahov medzi mozgom a správaním, ktoré súvisia s rozhodovaním a kľúčovými vlastnosťami návykových porúch.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Závislosť; Hazardné hry; Tesnotka; striatum; rTMS

PMID: 31862419

DOI: 10.1016 / j.pnpbp.2019.109847