Mužský sexuálny sadizmus voči ženám v Mozambiku: Vplyv pornografie? (2018)

Cruz, Germano Vera.

Súčasná psychológia (2018): 1-11.

abstraktné

Cieľom tejto štúdie je po prvé určiť, či sa v Mozambiku muži, ktorí sledujú pornografické videá, často správajú viac sadisticky voči svojim partnerkám počas sexuálneho styku než tí, ktorí sledujú pornografické videá pomerne zriedkavo; a po druhé, vedieť, či má pornografia vplyv na mužské sexuálne správanie voči ženám. Na štúdiu sa zúčastnilo celkom 512 muži a ženy, ktoré odpovedali na pôvodný dotazník a tiež boli rozhovormi. Štatistické spracovanie údajov pozostávalo z opisnej analýzy (prostriedky a štandardné odchýlky), porovnania prostriedkov (t-test) a korelačnej analýzy.

Po prvé, výsledky ukazujú, že časté vystavenie mužov pornografii koreluje s mužským sadistickým správaním voči ženám. Po druhé, výsledky ukazujú, že medzi mužskými účastníkmi, ktorí sú v láske s partnermi a staršími, korelujú negatívne s mužským sexuálnym sadizmom voči ženám. Napokon, existuje náznak, že pornografia v Mozambiku ovplyvňuje sexuálne správanie niektorých mužov voči ženám sadistickým spôsobom, aj keď je potrebné vykonať viac štúdií na posúdenie, do akej miery.

Kľúčové slová - Pohlavie, Pornografia, Sexualistický sadizmus