Počiatočná expozícia chlapcov na pornografiu na internete: Vzťahy s pubertálnym načasovaním, vyhľadávaním pocitov a vysokoškolským vzdelaním (2014)

Beyens, Ine ×
Vandenbosch, Laura
Eggermont, Steven #

CELÁ ŠTÚDIA - PDF

Časopis raného dospievania

Abstrakt

Výskum ukázal, že dospievajúci pravidelne používajú internetovú pornografiu. Táto štúdia s dvoma vlnami bola zameraná na testovanie integračného modelu u mladých dospievajúcich chlapcov (priemerný vek = 14.10, N = 325), ktorý (a) vysvetľuje ich vystavenie internetovej pornografii tým, že sa pozerá na vzťahy s pubertalným načasovaním a hľadaním vnímania a ) skúma potenciálny dôsledok ich vystavenia internetovej pornografii na ich akademickú výkonnosť. Integrovaný model cesty naznačil, že pubertalné načasovanie a hľadanie vnímania predpovedali používanie internetovej pornografie. Chlapci s pokročilým pubertálnym štádiom a chlapci s vysokým vnímaním hľadajúc častejšie používanú internetovú pornografiu. Okrem toho zvýšené využívanie internetovej pornografie znížilo akademickú výkonnosť chlapcov o šesť mesiacov neskôr. Diskusia sa zameriava na dôsledky tohto integračného modelu pre budúci výskum internetovej pornografie.