Pornografická expozícia počas životného cyklu a závažnosti sexuálnych trestných činov: Imitácia a katargické účinky (2011)

Hlasitosť 40, vydanie 1, Január – február 2012, stránky 21 – 30

abstraktné

Účel

Doterajšie štipendium skúmalo domnelú súvislosť pornografie so spáchaním sexuálneho zločinu. Prakticky žiadny výskum zatiaľ nehovorí o tom, či vystavenie páchateľa pornografii počas mnohých rôznych životných etáp zvyšuje násilie pri sexuálnom trestnom čine. Aktuálna štúdia rieši túto medzeru.

Metódy

Pomocou retrospektívnych dlhodobých údajov systematicky skúmame vplyv vystavenia páchateľa pornografiou počas dospievania, dospelosti a bezprostredne pred spáchaním trestného činu na úrovni fyzického zranenia, ako aj rozsahu ponižovania, s ktorým sa stretávajú obete sexuálnej kriminality.

výsledky

Zistenia naznačujú, že expozícia adolescentom bola významným prediktorom zvýšenia násilia - zvýšila rozsah ponižovania obetí, Výsledky tiež naznačujú zmiernenie pornografického efektu alebo pornografiu - používanie pornografie tesne pred trestným činom súviselo so zníženým fyzickým zranením obete. Neboli však pozorované žiadne účinky na vystavenie dospelej pornografii.

záver

Použitie pornografie môže odlišne ovplyvniť sklon páchateľov poškodiť alebo poškodiť obete počas života.


prednosti

► Preskúmame, či vystavenie pornografii zvyšuje násilie sexuálneho zločinu.

► So zvýšeným poškodením obetí bolo spojené iba vystavenie dospievaniu.

► Ihneď pred expozíciou znížte rozsah fyzického zranenia obete.

► Diskutuje sa o dôsledkoch výskumu a politiky.

  • Zodpovedajúci Autor. Tel .: + 1 561 297 3173; fax: + 1 561 297 2438.