Gabe Deem z Reboot Nation Interviewed! (pri získavaní z PIED a nezdravé porno použitie)

Noah.gabe_.2.JPG

[Youtube] https://www.youtube.com/watch?v=gzD1O87Ag8U [/ youtube]