Veci, ktoré ste o pornografii nevedeli: Video pre deti (3 časti - 2010)

Je znepokojivou skutočnosťou, že do veku 11 rokov bola väčšina chlapcov vystavená pornografickým obrazom. Napriek tomu málo materiálov na túto tému oslovuje také mladistvé publikum. Ak ste rodič, môže byť prekvapivo ťažké nájsť dobrý spôsob, ako diskutovať o pornografii. Nechcete, aby vaše dieťa videlo sex ako „zakázaný“ alebo „špinavý“, ale bez ohľadu na to, aký ste sexuálne pozitívny, máte pocit, že porno nie je najlepším spôsobom, ako získať sexuálnu výchovu.

Program „Veci, ktoré ste o pornografii nevedeli“ bol vyvinutý za pomoci otca, ktorý učí prírodovedu. Pomáha deťom, rodičom a učiteľom získať vedomosti o možných negatívnych účinkoch používania pornografie. Vedecky podložené a nenáboženské „Veci, ktoré ste o pornografii nevedeli“, popisuje niektoré potenciálne úskalia používania pornografie jednoduchými a ľahko pochopiteľnými výrazmi. Je paralelou medzi nezdravým jedlom a pornografiou a vysvetľuje, prečo majú tieto činnosti potenciál „vycvičiť“ mozog a stať sa nezdravými návykmi. Toto umožňuje mladým ľuďom robiť informovanejšie rozhodnutia o všetkých potenciálne návykových látkach a činnostiach.