Animácia vývoja mozgu dospievajúceho

adolescent.brain_.animation.PNG

[Youtube] https://youtu.be/ztm2knaLBFc [/ youtube]

Uzly a hrany: Adolescentná konsolidácia centier ľudského mozgového mozgu

Uzly štruktúrnej siete mozgu dospievajúcich sú zafarbené tým, ako veľmi sa menia medzi 14. a 24. rokom života. Veľkosť uzlov predstavuje to, ako dobre sú spojené, a v polovici filmu sú odstránené najmenšie uzly a zostanú iba rozbočovače. Okraje, ktoré sú pridané, sú najsilnejším spojením medzi týmito oblasťami náboja a predstavujú bohatý klub mozgu. Kredit: Kirstie Whitaker