Studie maakt de CPUI-9 ongeldig als een instrument om "vermeende pornografische verslaving" of daadwerkelijke pornografische verslaving te beoordelen

course.corr_.jpg

SECTIE 1: Inleiding

Een nieuwe studie (Fernandez et al., 2017) testte en analyseerde de CPUI-9, een vermeende "vermeende pornoverslaving" -vragenlijst ontwikkeld door Joshua Grubbs, en ontdekte dat deze de "werkelijke pornoverslaving" niet nauwkeurig kon beoordelen or "Waargenomen pornoverslaving" (Do Cyber ​​Pornography Gebruik inventaris - 9 scores weerspiegelen feitelijke Compulsiviteit in Internet Pornografie Gebruik? De rol van de inspanning bij onthouding verkennen). Het vond ook dat 1/3 van de CPUI-9-vragen moest worden weggelaten om geldige resultaten te retourneren met betrekking tot "morele afkeuring", "religiositeit" en "urenlang pornagebruik". De bevindingen roepen aanzienlijke twijfels op over de conclusies die zijn getrokken uit een studie die de CPUI-9 heeft gebruikt of die is gebaseerd op studies die deze hebben gebruikt. Veel van de zorgen en kritiek van de nieuwe studie weerspiegelen die in deze uitgebreide YBOP-kritiek.

In eenvoudige bewoordingen hebben de CPUI-9-onderzoeken en de headlines die zij hebben voortgebracht, bijgedragen tot de volgende dubieuze beweringen:

 1. "Geloof in pornoverslaving" of "vermeende pornoverslaving" kan door de CPUI-9 worden onderscheiden van "daadwerkelijke pornoverslaving".
 2. "De huidige niveaus van pornogebruik" is het een geldige proxy voor daadwerkelijk pornoverslaving, geen scores op vragenlijsten over pornoverslaving.
 3. In sommige onderwerpen deed "het huidige niveau van porno-gebruik" dat wel geen correleren lineair met de totale CPUI-9-scores. Grubbs beweert dat deze personen ten onrechte "geloven" dat ze verslaafd zijn aan porno.
 4. In de CPUI-9-onderzoeken correleert "religiositeit" met Totaal CPUI-9 scores. Daarom suggereert Grubbs alleen de meeste religieuze porno-gebruikers geloofd wie en wat je bent ze zijn verslaafd en hebben geen daadwerkelijk pornoverslaving.
 5. In sommige van deze studies correleren zowel "religiositeit" als "morele afkeuring" met Totaal CPUI-9 scores. Daarom beweren Grubbs en zijn teams dat religieuze porno-gebruikers schaamte-geïnduceerd 'geloof in pornoverslaving' hebben, geen echte pornoverslaving.

Artikelen gebaseerd op verschillende CPUI-9-onderzoeken vatten deze bevindingen samen als:

 • Geloven in pornoverslaving is de bron van je problemen, niet het porno-gebruik zelf.
 • Religieuze pornogebruikers zijn niet echt verslaafd aan porno (zelfs als ze hoog scoren op de CPUI-9) - ze ervaren gewoon schaamte en schuld rond hun porno-gebruik.

In deze buitengewone 2016 Psychology Today dit artikel, Vat Joshua Grubbs zijn mening samen en beweert dat pornoverslaving niets meer is dan religieuze schande:

Als "pornoverslaafde" bestempeld worden door een partner, of zelfs door jezelf, heeft niets te maken met de hoeveelheid porno die een man ziet, zegt Joshua Grubbs, assistent-professor psychologie aan de Bowling Green University. In plaats daarvan heeft het alles te maken met religiositeit en morele opvattingen over seks. In het kort zegt hij: "Het is gemotiveerd door schaamte."

In tegenstelling tot de bovenstaande verklaring van Grubbs, ontdekten zijn studies eigenlijk dat "de hoeveelheid porno die een man bekijkt" is heel veel gerelateerd aan pornoverslaving (scores op de CPUI-9).

Grubbs gaat verder:

… .Grubbs noemt het 'vermeende pornoverslaving'. "Het functioneert heel anders dan andere verslavingen."

As Fernandez et al., 2017 onthult dat de CPUI-9 in feite niet heeft beoordeeld "waargenomen pornoverslaving". En daadwerkelijk pornoverslaving functioneert heel erg zoals andere verslavingen.

Bottom line: De resultaten van Fernandez et al., 2017-plaats allen beweringen gebaseerd op CPUI-9-resultaten en alle resulterende koppen, in ernstige twijfel.

De problemen met de vragenlijst 'vermeende pornoverslaving' (CPUI-9)

Om het belang van de nieuwe studie te begrijpen, moeten we eerst de Cyber ​​Pornography Use Inventory (CPUI-9). Belangrijk om op te merken:

 • De CPUI-9 is verdeeld in 3 secties met elk 3 vragen (let vooral op de "Emotional Distress" vragen).
 • Elke vraag wordt gescoord met behulp van een Likert-schaal van 1 tot 7, waarbij 1 is "helemaal niet, "En 7 wordt"uiterst. '
 • Wanneer Grubbs de uitdrukking "waargenomen verslaving" gebruikt, bedoelt hij eigenlijk niets meer dan de totale score op zijn CPUI-9-test, maar de test kan "waargenomen" verslaving niet echt onderscheiden van echte verslaving.

Perceived Compulsivity Section

 1. Ik geloof dat ik verslaafd ben aan internetpornografie.
 2. Ik voel me niet in staat om mijn gebruik van online pornografie te stoppen.
 3. Zelfs als ik pornografie niet online wil bekijken, voel ik me er wel toe aangetrokken

Toegang tot de inspanningssectie

 1. Soms probeer ik mijn schema zo in te stellen dat ik alleen kan zijn om pornografie te bekijken.
 2. Ik heb geweigerd om met vrienden uit te gaan of bepaalde sociale functies bij te wonen om de kans te krijgen om pornografie te bekijken.
 3. Ik heb belangrijke prioriteiten gesteld om pornografie te bekijken.

Emotionele nood Sectie

 1. I zich schamen na het online bekijken van pornografie.
 2. I voel me depressief na het online bekijken van pornografie.
 3. I ziek voelen na het online bekijken van pornografie.

Het onderzoeken van de CPUI-9 onthult drie in het oog springende waarheden die zijn blootgelegd door de auteurs van Fernandez et al., 2017 (en in de YBOP-kritiek):

 • De CPUI-9 kan geen onderscheid maken tussen een echte pornoverslaving en een louter geloof in pornoverslaving ("waargenomen verslaving").
 • De eerste twee secties (vragen 1-6) beoordelen de tekenen en symptomen van een daadwerkelijk pornoverslaving (niet 'vermeende pornoverslaving').
 • De "Emotionele nood" -vragen (7-9) beoordelen de mate van schaamte en schuld, en worden niet gevonden in andere soorten verslavingsonderzoeken (dwz ze horen er niet bij).

We zullen eerst een korte samenvatting geven van Fernandez et al., 2017 gevolgd door uittreksels uit zijn bevindingen met onze opmerkingen.

SECTIE 2: Fernandez et al., 2017 - Ontwerp en bevindingen

Een korte beschrijving van Fernandez et al., 2017:

Dit was een unieke studie in die zin dat het de deelnemers vroeg om zich gedurende 14-dagen te onthouden van internetporno. (Slechts een handvol studies hebben de deelnemers gevraagd zich te onthouden van porno, wat een van de meest ondubbelzinnige manieren is om de effecten ervan te onthullen.) Deelnemers namen de CPUI-9 voor en na hun 14-dagpoging om porno te onthouden. (Opmerking: ze hebben zich niet onthouden van masturbatie of seks, alleen porno.) Het hoofddoel van de onderzoekers was om 'voor' en 'na' scores van de 3 secties van de CPUI-9 naar het volgende 3-variabelen:

1) Feitelijke dwangmatigheid. Het feit dat de deelnemers probeerden te stoppen met porno, liet de onderzoekers toe om te meten daadwerkelijk dwangmatigheid (met betrekking tot porno gebruik). De onderzoekers gebruikten een formule van "mislukte onthouding pogingen X onthouding inspanning" meten daadwerkelijk compulsivity. Dit is de eerste studie om te vergelijken daadwerkelijk compulsiviteit voor de scores van proefpersonen op een vragenlijst over pornoverslaving (de CPUI-9).

2) Frequentie van internetporno gebruik. De frequentie van het gebruik van internetporno door de proefpersonen voorafgaand aan het onderzoek.

3) Morele afkeuring vragenlijst. Naast het nemen van de CPUI-9, Fernandez's proefpersonen namen een Moral Disapproval-vragenlijst in, zodat onderzoekers de resultaten konden correleren met CPUI-9-vragen. Morele afkeuring van pornografie werd gemeten door vier items beoordeeld op een 7-punt Likert-schaal van 1 (helemaal niet) naar 7 (uiterst):

 • "Online pornografie bekijken verontrust mijn geweten,"
 • "Het bekijken van pornografie is in strijd met mijn religieuze overtuigingen,"
 • "Ik geloof dat het bekijken van pornografie moreel verkeerd is", en
 • "Ik geloof dat het bekijken van pornografie een zonde is."

Merk op dat 3 van de 4 "morele afkeuring" -vragen betrekking hebben op religiositeit.

Laten we eens kijken wat Fernandez et al., 2017 rapporteerde en wat het te zeggen had over de CPUI-9 en de conclusies die naar voren zijn gebracht in onderzoeken met de CPUI-9.

Wat deed Fernandez et al., 2017-rapport?

Bevindingen #1: Hogere frequentie van porno gebruik was gerelateerd aan: 1) Totale CPUI-9 scores, 2) "Perceived Compulsivity" vragen, en 3) daadwerkelijk compulsiviteit (mislukte onthouding probeert X onthouding inspanning). De frequentie van porno-gebruik was echter niet verwant om te scoren op "Emotionele nood" vragen 7-9 (die schuld en schaamte beoordelen).

Vertaling: Het maakt niet uit hoe je het meet, daadwerkelijk pornoverslaving is sterk gecorreleerd met een hoger niveau van pornagebruik. Vragen over schuld en schaamte 7-9 mogen echter geen deel uitmaken van een beoordeling van pornoverslaving (of zelfs "vermeende pornoverslaving"), omdat ze geen verband houden met de frequentie van pornagebruik. De 3 "Emotionele nood" -vragen horen er niet bij. In feite verdraaien ze de CPUI-9-resultaten.

Haal 1 weg: De Grubbs-onderzoeken (of enige andere studie die de CPUI-9 gebruikte) beoordeelden niet "waargenomen pornoverslaving" of "geloof in pornoverslaving" of "zichzelf als verslaafd bestempelen." Het is belangrijk om dat te onthouden "vermeende pornografische verslaving"Geeft niets meer aan dan de totale score op de CPUI-9. Een kop zoals "Geloven dat je pornoverslaving hebt, is de oorzaak van je pornoprobleem, vindt studie" moet nu opnieuw worden geïnterpreteerd als "Een pornoverslaving hebben is de oorzaak van je pornoprobleem, vindt studie." Het is belangrijk om dat op te merken er is geen wetenschappelijk precedent voor een beoordelingstest "vermeende verslaving"en de CPUI-9 is niet als zodanig gevalideerd.

Haal 2 weg: Schuld- en schaamtevragen 7-9 horen niet thuis in een vragenlijst over pornoverslaving omdat ze de totale CPUI-9-scores scheeftrekken veel lager voor niet-religieuze pornogebruikers, terwijl verheffen scores voor religieuze pornogebruikers. Als een atheïst en een vrome christen bijvoorbeeld identieke scores hebben op CPUI-9-vragen 1-6, is het vrijwel zeker dat de christen uiteindelijk veel hogere CPUI-9-scores krijgt nadat vragen 7-9 zijn toegevoegd - ongeacht de graad van verslaving in beide onderwerpen.

Afhaal 3: Het weglaten van vragen over schuld en schaamte 7-9 resulteert in "urenlang porno-gebruik" (niet religie) als de sterkste voorspeller van pornoverslaving. Om het anders te zeggen, correleren "Emotionele Nood" -vragen sterk met "religiositeit", maar niet met "urenlang porno-gebruik." In tegenstelling tot misleidende artikelen, de CPUI-9 studies gevonden dat hogere niveaus van pornagebruik gecorreleerd zijn met de zogenaamde "vermeende pornografische verslaving".

Bevindingen #2: Mislukte onthoudingspogingen correleerden met de 1) Totale CPUI-9-scores en 2) 'Perceived Compulsivity'-vragen - maar geen met "Emotionele nood" vragen 7-9.

Vertaling: Het onvermogen om het gebruik te beheersen is gecorreleerd met CPUI-9 daadwerkelijk verslavingsvragen 1-6, maar niet met de schuld- en schaamtevragen 7-9.

Afhaal: Nogmaals, CPUI-9 ondervraagt ​​1-6 beoordeling daadwerkelijk pornoverslaving, terwijl schuld- en schaamtevragen 7-9 dat niet doen. Het opnemen van de vragen over "Emotionele nood" leidt tot ver te verlagen CPUI-9 scoort voor pornoverslaafden en ver weg hoger CPUI-9 scores voor religieuze personen, of gewoon voor iedereen die liever geen porno gebruikt.

Bevindingen #3: "Morele afkeuring" van pornografisch gebruik was sterk gecorreleerd met 1) Totale CPUI-9-scores en 2) "Emotionele nood" -vragen. "Morele afkeuring" was echter slechts in geringe mate gerelateerd aan CPUI-9 "Perceived Compulsivity" -scores. Met andere woorden, de meest verslaafde personen scoorden niet hoger op religiositeit.

Vertaling: "Morele afkeuring ”van porno correleerde sterk met de CPUI-9 schuld en schaamte vragen 7-9. Het belangrijkste is dat de vragen 7-9 de alleen reden "morele afkeuring" gecorreleerd met Total CPUI-9 ("waargenomen pornoverslaving"). Door het opnemen van de "Emotionele nood" -vragen wordt de misleidende bewering gegenereerd dat "geloof in pornoverslaving" wordt gedreven door morele afkeuring.

Haal 1 weg: Het weglaten van de vragen over schuld en schaamte (7-9) resulteert in 'morele afkeuring' die niets te maken heeft met pornoverslaving. De "Emotionele Nood" -vragen die schuld en schaamte beoordelen, veroorzaken zo ongeveer iedereen die liever geen porno (vooral religieuze personen) gebruikt om veel hogere CPUI-9-scores te hebben.

Haal 2 weg: Opname van schuld- en schaamtevragen 7-9 leidt tot kunstmatig sterke correlaties tussen 'morele afkeuring' en de Total CPUI-9 (vermeende verslaving). Het feit dat religieuze individuen zeer hoog scoren op zowel “morele afkeuring” als de “emotionele nood” -vragen heeft geleid tot niet-ondersteunde beweringen dat religieuze mensen hebben veel meer kans dat ze zichzelf als verslaafd aan porno 'zien' (onthoud dat 'waargenomen verslaving' een afkorting is voor "Totale CPUI-9 score"). Dit is echter simpelweg niet waar, omdat de "extra" punten die religieuze mensen verdienen op de vragen 7-9 meet verslaving niet, of zelfs "perceptie" van verslaving. Ze meten alleen emotioneel leed als gevolg van tegenstrijdige waarden.

Haal 3 weg: Religieuze individuen scoren erg hoog op zowel de vragen over “morele afkeuring” als op de vragen over “emotionele nood”. Op CPUI-9 gebaseerde studies hebben de correlatie tussen "morele afkeuring" en de 3 "Emotionele Nood" -vragen overgenomen om een ​​mythologie te creëren die alleen religieuze individuen geloofd wie en wat je bent ze zijn verslaafd aan porno. Deze vragen beoordelen echter noch pornoverslaving, noch “geloof” of “perceptie” van verslaving, dus ze passen niet op hun plaats in dit instrument.

Samengevat zijn de conclusies en claims die door de CPUI-9 zijn voortgebracht gewoonweg ongeldig. Joshua Grubbs heeft een vragenlijst gemaakt die dit niet kan, en werd nooit gevalideerd voor het sorteren van "waargenomen" van werkelijke verslaving: de CPUI-9. Met nul wetenschappelijke rechtvaardiging he nieuw etiket zijn CPUI-9 als een "waargenomen pornografie-verslaving" vragenlijst.

Omdat de CPUI-9 externe vragen van 3 bevatte die schuld en schaamte beoordeelden, De CPUI-scores van religieuze pornogebruikers zijn meestal scheef. Het bestaan ​​van hogere CPUI-9-scores voor religieuze pornogebruikers werd vervolgens aan de media gegeven als een bewering dat, "religieuze mensen geloven ten onrechte dat ze verslaafd zijn aan porno. "Dit werd gevolgd door verschillende onderzoeken correlatie van morele afkeuring met CPUI-9-scores. Omdat religieuze mensen als groep hoger scoren op morele afkeuring en (dus) de totale CPUI-9, het was uitgesproken (zonder daadwerkelijke steun) dat op religie gebaseerde morele afkeuring de is waar oorzaak van pornoverslaving. Dat is nogal een sprong en ongerechtvaardigd als een kwestie van wetenschap.

We zullen nu fragmenten uitdelen Fernandez et al., 2017 vergezeld van opmerkingen en verduidelijkende afbeeldingen.


SECTIE 3: Fragmenten van Fernandez et al., 2017 (met opmerkingen)

Het discussiegedeelte van Fernandez et al. 2017 bevatte drie belangrijke bevindingen, drie theoretische implicaties en twee klinische implicaties. Zij volgen.

Eerste belangrijkste bevinding: De CPUI-9 "Perceived Compulsivity" -vragen beoordelen daadwerkelijk compulsiviteit, niet "geloof" in pornoverslaving

Fernandez et al., 2017 bespreken hoe het daadwerkelijk compulsiviteitsscores komen overeen met scores op de CPUI-9 "Perceived Compulsivity" -vragen, maar geen met de "Emotionele Nood" -vragen.

We vonden gedeeltelijke ondersteuning voor onze tweede hypothese, dat falende onthoudingspogingen zouden interageren met onthouding inspanning om hogere CPUI-9 scores te voorspellen, controlerend voor morele afkeuring. Echter, deze relatie was beperkt tot Perceived Compulsivity-scores en niet uit Emotional Distress-scores en CPUI-9 fullscale scores. Specifiek, wanneer mislukte abstinentiepogingen hoog zijn en de onthouding inspanning hoog is, worden hogere scores op de Perceived Compulsivity subschaal voorspeld. Deze bevinding komt overeen met onze stelling dat niet alleen de frequentie van het gebruik van pornografie bijdraagt ​​aan de perceptie van dwangmatigheid, maar dat dit ook afhangt van een even belangrijke variabele, onthouding inspanning. Eerder hebben studies aangetoond dat de frequentie van pornografisch gebruik voor enige variantie in de CPUI-9 zorgt (Grubbs et al., 2015a; Grubbs et al., 2015c), maar de frequentie van pornografisch gebruik alleen is niet voldoende om de aanwezigheid van dwangmatigheid af te leiden (Kor et al., 2014). De huidige studie veronderstelt dat sommige personen vaak IP zien, maar mogelijk geen grote inspanning leveren om zich te onthouden van IP. Als zodanig hebben ze misschien nooit het gevoel gehad dat hun gebruik op enigerlei wijze dwangmatig was, omdat er geen intentie was om zich te onthouden. Daarom is de introductie van onthoudingsinspanningen door de huidige studie als nieuwe variabele een belangrijke bijdrage. Zoals voorspeld, wanneer individuen zich hard probeerden te onthouden van pornografie (dat wil zeggen, hoge onthoudingsinspanningen) maar veel mislukkingen ervoeren (dat wil zeggen, hoge mislukte onthoudingspogingen), dit in lijn met hogere scores op de Perceived Compulsivity-subschaal.

OVERZICHT: Ten eerste was de frequentie van pornagebruik sterk gerelateerd aan de CPUI-9 "Perceived Compulsivity" -vragen en daadwerkelijk dwangmatigheid ("mislukte onthouding probeert X onthouding inspanning").

Ten tweede hadden pornogebruikers die heel hard probeerden te stoppen, maar herhaaldelijk faalden, de hoogste scores op de CPUI-9 "Perceived Compulsivity" -vragen. Simpel gezegd, CPUI-9 vragen 1-3 beoordelen daadwerkelijk compulsiviteit (onbedwingbare trek en onvermogen om het gebruik te beheersen) in plaats van 'geloof in verslaving'. Dat betekent dat ze geen ondersteuning bieden voor het concept van 'ervaren verslaving'.

Ten derde zijn de vragen over "Emotionele nood" (het beoordelen van schuld en schaamte) niet van belang bij het beoordelen van daadwerkelijke pornoverslaving, en werken ze alleen om de totale CPUI-9-scores hoger te maken voor religieuze personen en degenen die pornagebruik afkeuren.

Laten we visuele statistieken doen. Hier zijn enkele tips voor het begrijpen van de getallen in de volgende tabellen en afbeeldingen: nul betekent geen correlatie tussen twee variabelen; 1.00 betekent een volledige correlatie tussen twee variabelen. Hoe groter het getal, hoe sterker de correlatie tussen de 2-variabelen. Als een nummer een heeft minus teken, het betekent dat er een negatieve correlatie is tussen twee dingen. (Er is bijvoorbeeld een negatief verband tussen lichaamsbeweging en hartaandoeningen. Dus in normale taal, lichaamsbeweging vermindert de kansen op hartziekten. Aan de andere kant heeft obesitas een positieve correlatie met hartziekte.)

We beginnen met de tabel met correlaties van Fernandez et al., 2017. Nummer 1 is "frequentie van internetporno-gebruik", wat sterk correleert met de CPUI-9 "Perceived Compulsivity" vragen (0.47), Abstinence Effort (0.28), en Failed Abstinence Attempts (0.47). Frequentie van porno-gebruik was niet verwant naar "Emotionele Nood" -vragen (0.05) en negatief gecorreleerd met 'morele afkeuring' (-0.14).

De resultaten zonder de 3 "Emotional Distress" -vragen die de resultaten scheeftrekken: "Frequentie van pornagebruik" is verreweg de sterkste voorspeller van daadwerkelijke pornoverslaving - geen religiositeit! Zoals Fernandez et al. erop gewezen, zijn de bovenstaande correlaties vergelijkbaar voor alle CPUI-9-onderzoeken die door de teams van Grubbs zijn uitgevoerd.

Het belangrijkste uitgangspunt van de onderzoeken naar "waargenomen pornoverslaving" berust op de ongegronde bewering dat de totale CPUI-9-scores perfect zouden moeten correleren met "huidige uren porno-gebruik". De onderzoekers veronderstellen dat - als iemands CPUI-9-scores relatief hoog zijn, maar hun "uren aan pornagebruik" slechts matig hoog zijn - de persoon ten onrechte "gelooft" dat hij verslaafd is aan porno. Een grafische weergave van deze bewering:

Echter, als Fernandez et al. en vele andere studies erop wijzen, het huidige niveau van porno-gebruik is een onbetrouwbare maat voor verslaving. Wat nog belangrijker is, de 3-vragen over 'emotionele nood' verzwakken de correlaties tussen gebruiksfrequentie en de totale CPUI-9-scores aanzienlijk.

Kort gezegd: er bestaat niet zoiets als 'waargenomen compulsiviteit' of 'waargenomen pornoverslaving'. Als een pornogebruiker hoog scoort op een pornoverslavingstest, betekent dit dat hij de tekenen en symptomen van een daadwerkelijke verslaving ervaart. Bovendien is het wetenschappelijk ondeugdelijk om aan te nemen dat de huidige niveaus van pornoconsumptie als proxy kunnen worden gebruikt daadwerkelijk pornoverslaving (zoveel studies zijn afgerond).


Tweede belangrijkste bevinding: Meer inspanning nodig hebben om zich te onthouden, correleert met CPUI-9 "Perceived Compulsivity" -vragen

Fernandez et al., 2017 wijzen erop dat een grotere inspanning om zich te onthouden sterk gecorreleerd was met de CPUI-9 "Perceived Compulsivity" -vragen en de frequentie van pornagebruik, maar niet met de "Emotional Distress" -vragen:

Interessant, onthouding inspanning als een individuele voorspeller toonde ook een significant positief voorspellende relatie met de Perceived Compulsivity subschaal (maar niet de Emotional Distress subschaal en de CPUI-9 volledige schaal), controle op mislukte onthoudingspogingen en morele afkeuring, hoewel deze relatie niet a priori werd verondersteld. We voorspelden in de huidige studie dat alleen individuen die daadwerkelijk mislukte abstinentiepogingen hebben ervaren dwangmatigheid afleiden uit hun eigen gedrag, leidend tot percepties van compulsiviteit. Echter, we ontdekten dat een grotere onthouding inspanning hogere scores voorspelde op de Perceived Compulsivity subschaal, en dat deze relatie zelfs onafhankelijk werd gezien van mislukte onthoudingspogingen. Deze vonst heeft de belangrijke implicatie dat proberen om zich te onthouden van pornografie op zich, gerelateerd is aan percepties van compulsiviteit bij sommige individuen.

OVERZICHT: Net als bij de eerste bevinding, correleerden hogere scores op de CPUI-9 'Perceived Compulsivity'-vragen sterk met kenmerken van daadwerkelijk compulsiviteit (waarbij veel inspanning nodig is om zich te onthouden van porno). Simpel gezegd, de CPUI-9 "Perceived Compulsivity" -vragen beoordelen daadwerkelijk dwangmatigheid. Meer inspanning nodig hebben om zich van porno te onthouden had echter weinig te maken met schuldgevoelens, schaamte of wroeging (vragen over "Emotionele nood"). Schuld en schaamte rondom pornagebruik heeft er weinig mee te maken daadwerkelijk pornoverslaving, laat staan ​​een "geloof" in pornoverslaving.

Kort gezegd: er bestaat niet zoiets als 'waargenomen compulsiviteit' of 'waargenomen pornoverslaving'. De "Emotional Distress" -vragen horen niet thuis in de CPUI-9, behalve om scores voor religieuze pornogebruikers hoger te trekken en niet-ondersteunde conclusies en krantenkoppen te creëren.


Derde belangrijkste bevinding: Morele afkeuring was gerelateerd aan de "emotionele nood" -vragen, maar niet daadwerkelijk compulsiviteit of de CPUI-9 verslavingsvragen (1-6)

Houd in gedachten dat "morele afkeuring van pornografie" de som is van 4 niet-CPUI-9-vragen, terwijl de 3 CPUI-9 "Emotional Distress" -vragen schuld en schaamte beoordelen. Fernandez et al., 2017 (en de andere CPUI-9-onderzoeken) ontdekten dat 'morele afkeuring van pornografie' weinig te maken had met daadwerkelijk pornoverslaving. Het uittreksel:

We ontdekten dat wanneer de CPUI-9 als een geheel werd genomen, morele afkeuring de enige significante voorspeller was. Echter, wanneer afgebroken, voorspelde morele afkeuring alleen een specifiek domein van de CPUI-9, de subschaal Emotionele nood (bijv. "Ik schaam me na het online bekijken van pornografie") en had geen invloed op de subschaal Perceived Compulsivity. Dit komt overeen met eerder onderzoek waaruit blijkt dat morele afkeuring van pornografie alleen gerelateerd is aan de subschaal Emotionele nood en niet aan de subschalen Perceived Compulsivity of Access Efforts (Wilt et al., 2016). Deze geeft ook steun aan Wilt en collega's die tot de conclusie komen dat morele afkeuring verantwoordelijk is voor een uniek aspect van de CPUI-9, wat het emotionele aspect (emotionele nood) is, in plaats van het cognitieve aspect (Perceived Compulsivity). Dus, hoewel de subschalen Emotionele nood en Perceived Compulsivity gerelateerd zijn, onze bevindingen suggereren dat ze afzonderlijk moeten worden behandeld omdat ze lijken te zijn gevormd via verschillende onderliggende psychologische processen.

OVERZICHT: Morele afkeuring was sterk gerelateerd aan de 3 "Emotional Distress" -vragen, maar slechts in geringe mate gerelateerd aan de CPUI-9 "Perceived Compulsivity" -vragen. Dit betekent dat "morele afkeuring" niet gerelateerd is aan pornoverslaving, maar alleen aan schuld en schaamte. Hieronder staan ​​de correlaties van de studie die in het fragment (Wilt et al., 2016). Correlaties tussen "morele afkeuring" en de drie CPUI-9-secties worden benadrukt:

Net als bij de andere CPUI-9-onderzoeken, is het geloven van porno moreel verkeerd of zondig sterk gecorreleerd met de CPUI-9 "Emotional Distress" sectie (# 4). Toch is er heel weinig (of een negatieve) correlatie tussen "morele afkeuring" en de legitieme CPUI-9 pornoverslavingvragen ("Toegangsinspanningen", "Perceived Compulsivity"). Fernandez et al. zegt dat schaamte en schuld (vragen 7-9) apart moeten worden onderzocht van daadwerkelijke pornoverslaving (vragen 1-6). Ze beoordelen verslaving of 'vermeende' verslaving niet.

Kort gezegd: de "Emotional Distress" -vragen horen niet thuis in de CPUI-9, behalve om scores hoger te verdraaien voor religieuze pornogebruikers. Onderzoekers hebben gebruik gemaakt van de natuurlijke correlatie tussen "morele afkeuring van porno" en de "emotionele nood" -vragen om te beweren dat morele bezwaren het "geloof in pornoverslaving" veroorzaken (totale CPUI-9-score). Aangezien religieuze individuen hoog scoren op zowel “morele afkeuring” als “emotionele nood”, beweren onderzoekers ten onrechte religie veroorzaakt pornoverslaving, maar studieresultaten leveren weinig bewijs dat dit zo is.


Theoretische implicaties #1: "Waargenomen" pornoverslaving is een mythe. Morele afkeuring speelt geen rol bij daadwerkelijke pornoverslaving.

Fernandez et al., 2017 ontdekte dat de CPUI-9 "Perceived Compulsivity" -vragen beoordelen daadwerkelijk dwangmatigheid, en dat morele afkeuring geen rol speelt in de echte pornoverslaving.

Onze bevindingen hebben drie belangrijke theoretische implicaties. Ten eerste licht de huidige studie de eerder onontgonnen relatie tussen waargenomen verslaving aan IP, zoals gemeten door de CPUI-9, en werkelijke compulsiviteit toe. In onze steekproef, we ontdekten dat percepties van compulsiviteit inderdaad een afspiegeling waren van de realiteit. IHet lijkt erop dat een werkelijk dwangmatig patroon (mislukte abstinentie pogingen tot x-onthouding inspanning), en onthouding inspanning op zichzelf, scores voorspellen op de CPUI-9 Perceived Compulsivity subschaal. We ontdekten dat deze relatie zelfs na morele afkeuring constant bleef. Onze bevindingen suggereren dus dat, ongeacht of een persoon moreel pornografie afkeurt, de Perceived Compulsivity-scores van het individu een afspiegeling kunnen zijn van de werkelijke compulsiviteit, of de ervaring van moeilijkheden bij het zich onthouden van IP. We stellen voor dat hoewel feitelijke compulsiviteit niet gelijk staat aan daadwerkelijke verslaving, compulsiviteit een belangrijk onderdeel is van verslaving en de aanwezigheid ervan in een IP-gebruiker een aanwijzing kan zijn voor daadwerkelijke verslaving aan IP. daarom de bevindingen van de huidige studie doen vragen rijzen over of onderzoek naar de CPUI-9 tot op zekere hoogte tot op zekere hoogte kan worden verklaard door feitelijke verslaving, meer dan louter de perceptie van verslaving.

OVERZICHT: Wanneer Fernandez et al. zegt "percepties van compulsiviteit", het betekent de CPUI-9 "Perceived Compulsivity" -vragen. Scores op "Perceived Compulsivity" afgestemd op daadwerkelijk dwangmatigheid (mislukte onthouding probeert x onthouding inspanning). Eenvoudig gesteld, vragen CPUI-9 vragen om 1-3 daadwerkelijk compulsiviteit (onbedwingbare trek en onvermogen om het gebruik te beheersen) in plaats van 'geloof in pornoverslaving'. De auteurs uiten ernstige bedenkingen bij het gebruik van de term "waargenomen verslaving" door elkaar met CPUI-9 testscores. Ten slotte zegt het beoordelen van morele afkeuring ons niets over daadwerkelijke pornoverslaving.

Vervolgens gebruiken we de gegevens van een andere CPUI-9-paper die is geschreven door Grubbs ("Overtreding als verslaving: religiositeit en morele afkeuring als voorspellers van waargenomen verslaving aan pornografie“), Zoals de provocerende titel suggereert dat religieus-gebaseerde morele afkeuring pornoverslaving veroorzaakt.

Merk op dat de “Emotional Distress” -vragen de sterke correlaties produceren tussen “morele afkeuring” en Total CPUI-9-scores. Opmerking: "Toegangsinspanningen" -vragen 4-6 beoordelen kerngedrag van verslaving (onvermogen om het gebruik te beheersen ondanks ernstige negatieve gevolgen), maar houden grotendeels geen verband met morele afkeuring en religiositeit.

Kort gezegd: er bestaat niet zoiets als 'vermeende pornoverslaving'. Als een pornogebruiker hoog scoort op een geldige pornoverslavingstest, betekent dit dat hij de tekenen en symptomen ervaart van een daadwerkelijk verslaving. Als je denkt dat je verslaafd bent, ben je verslaafd. Hoe iemand moreel over pornografie denkt, heeft vrijwel niets te maken met daadwerkelijke pornoverslaving. Om nauwkeurig te zijn, zouden door spinnen beladen uitdrukkingen zoals 'vermeende pornoverslaving' of 'geloof in pornoverslaving' nauwkeuriger moeten worden vervangen door 'pornoverslaving'.


Theoretische implicaties #2: De 3 "Emotional Distress" -vragen verhogen de totale CPUI-9-scores voor religieuze personen terwijl de totale CPUI-9-scores voor echte pornoverslaafden worden gedefleerd.

Fernandez et al., 2017 bespreekt hoe de 3 "Emotionele Nood" -vragen alle resultaten van elke studie die gebruik maakte van de CPUI-9 scheef trekken.

Ten tweede werpen onze bevindingen twijfels op over de geschiktheid van de opname van de Emotional Distress-subschaal als onderdeel van de CPUI-9. Zoals consistent gevonden in meerdere studies (bijv. Grubbs et al., 2015a, c), toonden onze bevindingen ook aan dat de frequentie van IP-gebruik geen relatie had met Emotional Distress-scores. Wat nog belangrijker is, de werkelijke compulsiviteit zoals geconceptualiseerd in de huidige studie (mislukte abstinentie pogingen x onthouding inspanning) had geen relatie met Emotionele Nood scores. Dit suggereert dat mensen die daadwerkelijk dwangmatig zijn in hun gebruik van pornografie, niet noodzakelijk emotioneel leed ondervinden dat verband houdt met hun pornografische gebruik.

Liever, Emotionele noodscores werden significant voorspeld door morele afkeuring, in overeenstemming met eerdere studies die ook een aanzienlijke overlap tussen de twee vond (Grubbs et al., 2015a; Wilt et al., 2016). Dit geeft aan dat emotionele stress, zoals gemeten door de CPUI-9 voornamelijk wordt veroorzaakt door dissonantie die wordt gevoeld als gevolg van gedrag dat iemand moreel afkeurt en dat geen verband houdt met de werkelijke dwangmatigheid. Als zodanig kan het opnemen van de Emotionele Distress-subschaal als onderdeel van de CPUI-9 de resultaten op een dusdanige manier beïnvloeden dat het de totale waargenomen verslavingsscores van IP-gebruikers die moreel afkeurend zijn voor pornografie, doet afnemen en de totale waargenomen verslavingsscores van IP laat leeglopen. gebruikers met een hoge Perceived Compulsiviteitsscores, maar een lage morele afkeuring van pornografie.

Tzijn mogelijk omdat de Emotionele Distress-subschaal gebaseerd was op een originele "schuldgevoelenschaal" die ontwikkeld was voor gebruik in het bijzonder bij religieuze populaties (Grubbs et al., 2010)en het nut ervan bij niet-religieuze bevolkingsgroepen blijft onzeker in het licht van latere bevindingen in verband met deze schaal. "Klinisch significante distress" is een belangrijke component in de diagnostische criteria die worden voorgesteld voor hyperseksuele stoornis voor de DSM-5, waarbij diagnostisch criterium B stelt dat "er klinisch significante persoonlijke klachten zijn ... die verband houden met de frequentie en intensiteit van deze seksuele fantasieën, aandrang, of gedrag "(Kafka 2010, blz. 379). ikHet is twijfelachtig of de subschaal Emotionele nood op dit specifieke soort van klinisch significante nood reageert. De manier waarop de items zijn geformuleerd (dat wil zeggen: "Ik schaam me / depressief / ziek na het online bekijken van pornografie") suggereert dat stress niet geassocieerd hoeft te worden met de frequentie en intensiteit van de seksuele fantasieën, impulsen of gedrag, maar kan worden veroorzaakt alleen van het meedragen van het gedrag, zelfs op een niet-compulsieve manier.

OVERZICHT: Dit is het kernbevinding: de 3 "Emotional Distress" -vragen geen plaats in de CPUI-9, of een vragenlijst over pornoverslaving. Deze vragen over schuld en schaamte doen dat geen het leed rond verslavend pornagebruik of 'perceptie van verslaving' beoordelen. Deze 3 vragen verhogen kunstmatig de totale CPUI-9-scores voor religieuze individuen, terwijl de totale CPUI-9-scores voor niet-religieuze pornoverslaafden leeglopen.

Het is belangrijk op te merken dat beoordelingsvragenlijsten voor andere soorten verslaving doorgaans geen vragen over schuld en schaamte bevatten. Zeker, geen maak een derde van hun vragenlijsten over schuld en schaamte. Bijvoorbeeld de DSM-5-criteria van Alcoholgebruiksstoornis bevatten 11-vragen. Maar geen enkele van de vragen beoordeelt wroeging of schuldgevoel na een drankbui. Ook niet de DSM-5 Gokverslaving vragenlijst bevat een enkele vraag over wroeging, schuld of schaamte.

Bottom line: Elimineer de 3 "Emotionele nood" -vragen en alle beweringen en correlaties waarop ze waren gebaseerd, verdwijnen. Laten we eens kijken hoe de 3 "Emotionele nood" -vragen de resultaten van CPUI-9 scheeftrekken.

Claim #1: Ten eerste is er keer op keer beweerd dat "uren porno-gebruik" geen verband hielden met "waargenomen pornoverslaving" (totale CPUI-9-scores). Dat is niet waar zoals correlaties zijn overgenomen van Grubbs 'Transgression-studie onthullen:

In feite is urenlang porno gebruiken een sterker voorspeller van pornoverslaving (Total CPUI-9) dan religiositeit. Dit alleen al ontkracht de meeste krantenkoppen die voortkomen uit de CPUI-9 "waargenomen verslaving" -studies.

Hoewel er nog steeds een verband bestaat tussen religiositeit en de totale CPUI-9-scores, wordt deze grotendeels veroorzaakt door de 3 "Emotional Distress" -vragen. Deze gegevens (afkomstig van Grubbs 'Transgression-studie # 2) onthult hoe de 3 "Emotional Distress" vragen drastisch lagere correlaties tussen uren porno-gebruik en totale CPUI-9-scores:

Zoals je kunt zien is daadwerkelijke pornoverslaving (zoals beoordeeld door vragen 1-6) sterk gerelateerd aan het niveau van porno-gebruik.

Het gebruik van Total CPUI-9 leidt dus ten onrechte tot Claim #2: dat religieus zijn sterk gerelateerd is aan 'vermeende pornoverslaving'. Deze correlatie wordt opnieuw geïnterpreteerd als "religieuze mensen geloven ten onrechte dat ze verslaafd zijn aan porno."Nether is waar, aangezien echte pornoverslaving in feite sterk verband houdt met niveaus van pornagebruik, en geen gerelateerd aan religiositeit. Het vergelijken correlaties tussen het kernverslavingsgedrag van CPUI-9 ('Toegangsinspanningen') en religiositeit of urenlang pornagebruik laat zien dat religie niets te maken heeft met pornoverslaving:

De bovenstaande correlatie is de belangrijkste wegnemen van dit hele artikel: Religiositeit heeft vrijwel niets te maken met daadwerkelijke pornoverslaving! Nogmaals, "Toegang tot inspanningen" vragen 4-6 beoordelen kernverslavingsgedrag (het onvermogen om te controleren ondanks ernstige negatieve gevolgen). In deze sectie we bieden vier mogelijke redenen waarom religieuze porno-gebruikers mogelijk hoger scoren op CPUI-9 actuele verslavingsvragen 1-6.

Als religieuze onderwerpen zich eerder 'verslaafd' zouden voelen aan porno, zou religiositeit zeer sterk moeten correleren met daadwerkelijke pornoverslaving. Het niet. Om het anders te zeggen, de onderwerpen die het meest verslaafd zijn, doen dat geen scoor hoger in religiositeit.


Theoretische implicaties #3: Werkelijke compulsiviteit (mislukte onthoudingspogingen x onthoudingsinspanning) komt overeen met de zogenaamde "waargenomen compulsiviteit"

Fernandez et al. 2017 legt uit wat voor pornoverslaafden vanzelfsprekend is: hard proberen om te stoppen, maar voortdurend falen, onthult de diepte van je dwang.

Ten derde introduceerde deze studie onthouding inspanning als een belangrijke variabele in relatie tot het begrip van hoe perceptie van compulsiviteit zich zou kunnen ontwikkelen. Opgemerkt wordt dat in de literatuur de frequentie van IP-gebruik is onderzocht zonder rekening te houden met de verschillende onthoudingsinspanningen van de deelnemers. De bevindingen van de huidige studie tonen aan dat onthouding inspanning op zichzelf, en wanneer interactie met mislukte abstinentie pogingen, grotere waargenomen compulsiviteit voorspelt. We hebben de ervaring van moeilijkheden bij het onthouden van of smachten naar pornografie besproken als een mogelijke verklaring van hoe de onthouding op zich een grotere waargenomen compulsiviteit kan voorspellen, in die zin dat de ondervonden moeilijkheid aan het individu kan onthullen dat er dwangmatigheid in hun pornografiegebruik kan zijn . Op dit moment is het precieze mechanisme waarmee onthoudingseffect verband houdt met gepercipieerde dwangmatigheid echter nog onzeker en is het een weg voor verder onderzoek.

OVERZICHT: hogere scores op de CPUI-9 "Perceived Compulsivity" waren sterk gerelateerd aan kenmerken van daadwerkelijk compulsiviteit (meer moeite nodig hebben om zich te onthouden van porno, maar dit niet kunnen). Simpel gezegd komt de zogenaamde "waargenomen compulsiviteit" overeen met daadwerkelijk compulsivity.

Kort gezegd: als je denkt dat je verslaafd bent aan porno (omdat je het dwangmatig gebruikt), ben je verslaafd. Alle toekomstige studies zouden moeten stoppen met het gebruik van onnauwkeurige en met spinnen beladen uitdrukkingen zoals "vermeende pornoverslaving" of "geloof in pornoverslaving" als een proxy voor CPUI-9-scores.

Als een oefening in nauwkeurigheid verwijderen we de spin-beladen termen uit een paar "waargenomen verslaving" -studies, zodat de lezer de bevindingen nauwkeurig kan begrijpen:

Leonhardt et al., Zei 2017:

"Het lijkt erop dat pornografiegebruikers alleen relatieangst voelen rondom hun gebruik als ze denken dat ze een dwangmatig, verontrustend gebruikspatroon hebben."

Leonhardt et al., 2017 met nauwkeurige terminologie:

Porno-verslaafden voelen angstgevoelens rondom hun porno-gebruik.

Grubbs et al., 2015 zei:

"Deze bevindingen onderstrepen sterk de bewering dat vermeende verslaving aan internetpornografie waarschijnlijk bijdraagt ​​aan het ervaren van psychische problemen voor sommige individuen."

Grubbs et al., 2015 met nauwkeurige terminologie:

Verslaving aan pornografie op het internet is gecorreleerd met psychologische nood.


Klinische implicaties #1:

Fernandez et al. 2017 suggereert dat clinici patiënten kunnen geloven als ze zeggen dat ze verslaafd zijn aan pornografie.

Ten slotte bieden onze bevindingen belangrijke implicaties voor de behandeling van personen die aangeven verslaafd te zijn aan internetpornografie. Er is bewijsmateriaal in de literatuur dat suggereert dat er steeds meer mensen rapporteren dat ze verslaafd zijn aan pornografie (Cavaglion, 2008, 2009; Kalman, 2008; Mitchell, Becker-Blease, & Finkelhor, 2005; Mitchell & Wells, 2007). Clinici die werken met personen die aangeven verslaafd te zijn aan pornografie, moeten deze zelfpercepties serieus nemen in plaats van sceptisch te zijn over de nauwkeurigheid van deze zelfpercepties. Onze bevindingen suggereren dat als een persoon dwangneheid ervaart in zijn eigen IP-gebruik, het waarschijnlijk is dat deze percepties inderdaad een afspiegeling zijn van de realiteit.

Op dezelfde manier zouden clinici zich moeten realiseren dat 'waargenomen compulsiviteit' kan worden gezien als een bruikbare waarneming om te hebben, als de perceptie een afspiegeling is van de realiteit. Mensen die dwangmatig zijn in hun gebruik van IP kunnen baat hebben bij het verkrijgen van zelfbewustzijn dat ze dwangmatig zijn, en kunnen dit inzicht gebruiken in hun eigen gedrag om te beslissen of ze stappen moeten ondernemen om hun gedrag te veranderen. Personen die niet zeker weten of hun IP-gebruik dwangmatig is of niet, kunnen zichzelf onderwerpen aan een gedragsexperiment zoals datgene dat in dit onderzoek werd gebruikt, met onthouding als doel (voor een 14-daagse periode of anderszins). Zulke gedragsexperimenten kunnen een bruikbare manier zijn om ervoor te zorgen dat percepties werkelijkheid worden door ervaringsleren.

OVERZICHT: Aangezien de zogenaamde "gepercipieerde compulsiviteit" gelijk staat aan daadwerkelijke compulsiviteit in Fernandez et al., 2017, patiënten die beweren verslaafd te zijn aan porno, zijn in feite waarschijnlijk verslaafd aan porno. Als er enige twijfel bestaat over de aanwezigheid van daadwerkelijke verslaving, moeten artsen de cliënt laten proberen zich voor een langere periode te onthouden van porno.

Kort gezegd: "Waargenomen verslaving" bestaat niet en het gebruik ervan mag in wetenschappelijke kringen niet worden getolereerd. Patiënten moeten worden geloofd, ongeacht de persoonlijke bias of CPUI-9-score van de arts. Organisaties zoals AASECT, which heeft officieel uitgeroepen die pornoverslaving niet bestaat, kan de oorzaak zijn schade aan patiënten en het publiek.


Klinische implicaties #2:

Van de Fernandez et al., 2017-discussie:

Belangrijk is dat onze bevindingen suggereren dat cognitieve zelfevaluaties van compulsiviteit waarschijnlijk accuraat zijn, zelfs als het individu moreel gezien pornografie afkeurt. Clinici moeten niet te snel zijn om cognitieve zelfevaluaties van individuen die moreel pornografie moreel afkeuren als overdreven pathologische interpretaties te verwerpen vanwege hun moralistische overtuigingen.

Aan de andere kant moeten clinici er rekening mee houden dat de emotionele stress die gepaard gaat met pornografiegebruik bij cliënten, vooral degenen die moreel pornografie afkeuren, los lijkt te staan ​​van de cognitieve zelfevaluatie van compulsiviteit. Emotioneel leed, althans zoals het wordt gemeten door de CPUI-9, is niet noodzakelijk het gevolg van dwangmatig IP-gebruik en moet als een afzonderlijk probleem worden behandeld.

Omgekeerd moeten clinici zich er ook van bewust zijn dat een persoon werkelijke dwangmatigheid ervaart bij het gebruik van IP zonder noodzakelijkerwijze emoties te voelen zoals schaamte of depressie geassocieerd met hun IP-gebruik.

OVERZICHT: Ten eerste moeten clinici de zelfevaluaties van (zelfs religieuze) patiënten respecteren wanneer ze zich verslaafd voelen aan porno, bij gebrek aan sterk bewijs van het tegendeel. Artsen mogen hun eigen vooroordelen of de morele opvattingen van een patiënt niet toestaan ​​hun beoordelingen te beïnvloeden. Ten tweede heeft het "emotionele leed" dat wordt beoordeeld door de drie CPUI-9-vragen over schuld en schaamte niets te maken met daadwerkelijke porno of vermeende verslaving. Clinici worden aangespoord om feitelijke of vermeende pornoverslaving niet te verwarren met schuld en schaamte - zoals de CPUI-9-onderzoeken hebben gedaan.

Kort gezegd: morele afkeuring heeft niets te maken met daadwerkelijke of vermeende pornoverslaving. Beweringen dat moraliteit een rol speelt bij pornoverslaving komen voort uit het gebruik van ongepaste schaamte- en schuldvragen ("Emotional Distress") door de CPUI-9 om verslaving te beoordelen. Clinici schaden patiënten door te suggereren dat hun pornogerelateerde problemen voortkomen uit morele afkeuring, schaamte of schuld, terwijl ze in feite voortkomen uit daadwerkelijke dwang.


SECTIE 4: laatste gedachten

Het is belangrijk om na te denken hoe een gebrekkig instrument zoals de CPUI-9 tot zo'n invloedspositie op het gebied van seksuologie en gerelateerde artikelen in de mainstream werd verheven. Zoals Fernandez et al. shows, de CPUI-9 body of research is geen solide wetenschap. Noch was de CPUI-9 ooit gevalideerd als in staat om echte van "waargenomen" verslaving te onderscheiden. Toch zijn de claims gebaseerd op CPUI-9-bevindingen verankerd als onfeilbare, invloedrijke waarheden in sommige kringen (waarvan de vooroordelen deze beweringen lijken te ondersteunen).

Wat is er echt aan de hand? Zoals Fernandez et al. wijst erop dat de CPUI-9 gericht lijkt te zijn op het produceren van beweringen over religieuze mensen - in het bijzonder gericht op het vervormen van "waargenomen verslaving" -resultaten met betrekking tot religieuze onderwerpen en het trekken van verreikende conclusies. Of de teams die de CPUI-9 gebruiken dit resultaat al dan niet hadden beoogd, de claims met betrekking tot 'waargenomen verslaving' hebben dit doel zeer goed bereikt en het is niet verrassend dat diegenen die blij zijn met zo'n uitkomst vind de conclusies aantrekkelijk en waardig voor voortdurende publiciteit.

De ontwikkelaar van de CPUI-9 is ex-religieus, en het is niet ondenkbaar dat hij, bewust of onbewust, heeft geprobeerd om strikte religieuze opvoeding zoals zijn eigen in diskrediet te brengen door middel van zijn onderzoek. Sommige reguliere accounts, die hem uitvoerig citeren, zijn zelfs nog verder gegaan, wat suggereert dat zijn bevindingen van 'waargenomen verslaving' bewijs zijn dat elke bezorgdheid over porno draagt ​​bij aan (of genereert zelfs) een geloof in pornoverslaving. Deze niet-ondersteunde bewering is een grote slechte dienst voor pornogangers (religieus of niet-religieus) die lijden aan een breed scala aan ernstige symptomen en proberen de effecten van porno te begrijpen. Veel van de niet-religieuze gebruikers van tegenwoordig hebben geen enkele schaamte over hun porno-gebruik, afgezien van hun leed over hun onvermogen om hun porno-gebruik onder controle te houden wanneer ze dit proberen te doen.

Jammer genoeg lijken weinig critici bereid om de premissen te onderzoeken waarop CPUI-9-onderzoeksclaims en mainstreaminterpretaties zijn gebaseerd. In plaats daarvan nemen de meeste psychologen en journalisten realistische beweringen dat scores op dit zeer vervormde instrument in feite bewijs zijn van op schaamte gebaseerde 'waargenomen verslaving'.."Toch wordt bij zelfs de geringste reflectie duidelijk dat geen enkele score (en zeker niet de score op een diep vervormde vragenlijst zoals de CPUI-9) mogelijk een onderscheid tussen" gepercipieerde "en daadwerkelijke verslaving zou kunnen onthullen, laat staan ​​de verrechtelijke rechtvaardiging -aanvragen die worden geciteerd.

Dit alles betekent dat werk zoals Fernandez et al. is cruciaal. Sterk gepubliceerde claims zoals die over CPUI-9-gegevens zijn ongegrond, tenzij de geldigheid van het instrument waarop ze rusten wordt getest en de resultaten zorgvuldig worden geëvalueerd voor andere, meer plausibele verklaringen. Dankzij Fernandez et al. het is nu duidelijk dat de CPUI-9 als onderzoeksinstrument gebrekkig en onbetrouwbaar is. Als verantwoordelijke wetenschapper en academicus ziet zijn schepper dit ongetwijfeld.