Emocionálne odozvy po poruche (zobrazenie # 31)

Keď ľudia skončia s internetovým pornografiou, často hlásia oveľa širšiu škálu emócií, a to maximálnych aj nízkych. Farby sa zdajú jasnejšie; hudba je príjemnejšia; a potenciálni partneri sú lákavejší. Skutočný život je zaujímavejší ako pixely.

Počúvajte Zobraz

Vidieť Ukončenie porno? Pripravte sa na ďalšie živé emócie