Sekretesspolicy

Att skydda din privata information är vår prioritet. Denna sekretesspolicy gäller YourBrainOnPorn.com (YBOP) och reglerar datainsamling och användning. YBOP-webbplatsen är en sexualvetenskaplig webbplats. Genom att använda YBOP webbplats, samtycker du till de datapraxis som beskrivs i denna förklaring.

Insamling av din personliga information

Vi samlar inte in någon personlig information om dig såvida du inte frivilligt lämnar den till oss. Däremot kan du behöva lämna viss personlig information till oss när du väljer att använda vissa tjänster, såsom vårt kontaktformulär. Det är osannolikt, men tänkbart, att vi kan samla in ytterligare personlig eller icke-personlig information i framtiden.

YBOP tillåter inte längre besökare att registrera sig och lämna kommentarer. Tänk på att allt du har delat på YBOP tidigare, även i text som är skyddad från allmän visning, kan inkluderas i annat/framtida material som hjälper till att öka medvetenheten om riskerna med dagens porr. Extrem försiktighet har dock vidtagits/kommer att vidtas för att säkerställa att inga detaljer som skulle identifiera dig personligen kommer att inkluderas.

Dela information med tredje parter

YBOP varken säljer, hyr ut eller leasar ut sina kundlistor till tredje part.

YBOP kan dela data med pålitliga partners för att hjälpa till att utföra statistisk analys, svara på dina meddelanden eller ge kundsupport. Alla tredje parter är förbjudna att använda din personliga information förutom att tillhandahålla dessa tjänster till YBOP, och de är skyldiga att upprätthålla konfidentialitet för din information.

YBOP kan avslöja din personliga information, utan föregående meddelande, om det krävs enligt lag eller i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att: (a) följa lagens påbud eller följa rättsprocesser som delges YBOP eller webbplats; (b) skydda och försvara rättigheterna eller egendomen som tillhör YBOP; och/eller (c) agera under brådskande omständigheter för att skydda den personliga säkerheten för användare av YBOP, eller allmänheten.

vänster

Denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och deras tjänster. Var medveten om att vi inte är ansvariga för innehållet eller sekretesspraxis på sådana andra webbplatser. Vi uppmuntrar våra användare att vara medvetna om när de lämnar vår webbplats och att läsa sekretesspolicyn för alla andra webbplatser som samlar in personligt identifierbar information.

Automatisk insamlad information

Information om din dators hårdvara och programvara kan automatiskt samlas in av YBOP. Denna information kan inkludera: din IP-adress, webbläsartyp, domännamn, åtkomsttider och hänvisningswebbadresser. Denna information används för driften av tjänsten, för att upprätthålla tjänstens kvalitet och för att tillhandahålla allmän statistik angående användningen av YBOP webbplats.

Användning av cookies

YBOP-webbplatsen kan använda "cookies" för att hjälpa dig att anpassa din onlineupplevelse. En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk av en webbsidaserver. Cookies kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. Cookies är unikt tilldelade dig. De kan endast läsas av en webbserver i den domän som skickade ut cookien till dig.

Ett av de primära syftena med cookies är att tillhandahålla en bekvämlighetsfunktion för att spara tid. Syftet med en cookie är att berätta för webbservern att du har återvänt till en specifik sida. Till exempel, om du anpassar YBOP sidor, eller registrerar dig på YBOP webbplats eller tjänster, hjälper en cookie YBOP att komma ihåg din specifika information vid efterföljande besök. När du återvänder till samma webbplats kan informationen du tidigare angett hämtas, så att du enkelt kan använda de funktioner som du anpassat.

Du har möjlighet att acceptera eller avböja cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan vanligtvis ändra din webbläsarinställning för att avvisa cookies om du föredrar det. Om du väljer att avböja cookies kanske du inte fullt ut kommer att kunna uppleva de interaktiva funktionerna på de webbplatser du besöker.

Säkerheten för din personliga information

Vi strävar efter att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst till eller ändring av din personliga information. Tyvärr kan ingen dataöverföring över Internet eller något trådlöst nätverk garanteras vara 100 % säker. Som ett resultat, medan vi strävar efter att skydda din personliga information, erkänner du att: (a) det finns säkerhets- och integritetsbegränsningar inneboende på Internet som ligger utanför vår kontroll; och (b) säkerhet, integritet och integritet för all information och data som utbyts mellan dig och oss via denna webbplats kan inte garanteras.

Rätt till radering

Med förbehåll för vissa undantag som anges nedan kommer vi att motta en verifierbar begäran från dig:

 • Ta bort din personliga information från våra register; och
 • Be alla tjänsteleverantörer att ta bort din personliga information från deras register.

Observera att vi kanske inte kan följa förfrågningar om att radera din personliga information. Till exempel, om det är nödvändigt att:

 • Slutföra transaktionen för vilken den personliga informationen samlades in, uppfylla villkoren för en skriftlig garanti eller återkallande av produkter i enlighet med federal lag, tillhandahålla en vara eller en tjänst som du begär eller rimligen förväntas inom ramen för vårt pågående affärsförhållande med dig , eller på annat sätt utföra ett kontrakt mellan dig och oss;
 • Upptäck säkerhetsincidenter, skydda mot skadlig, vilseledande, bedräglig eller olaglig aktivitet; eller åtala de som är ansvariga för den aktiviteten;
 • Felsöka för att identifiera och reparera fel som försämrar befintlig avsedd funktionalitet;
 • Utöva yttrandefrihet, säkerställa rätten för en annan konsument att utöva sin rätt till yttrandefrihet eller utöva en annan rättighet enligt lag;
 • Följ California Electronic Communications Privacy Act;
 • Engagera sig i offentlig eller referentgranskad vetenskaplig, historisk eller statistisk forskning i allmänhetens intresse som följer alla andra tillämpliga etik- och integritetslagar, när vår radering av informationen sannolikt kommer att omöjliggöra eller allvarligt försämra uppnåendet av sådan forskning, förutsatt att ditt informerade samtycke har erhållits;
 • Aktivera enbart interna användningar som är rimligt anpassade till dina förväntningar baserat på din relation till oss;
 • Följ en befintlig rättslig skyldighet; eller
 • Använd annars din personliga information internt på ett lagligt sätt som är kompatibelt med det sammanhang där du tillhandahöll informationen.
Barn under tretton

YBOP samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från barn under tretton år. Om du är under tretton år måste du be din förälder eller vårdnadshavare om tillåtelse att använda denna webbplats.

Förändringar av denna programförklaring

YBOP förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om betydande förändringar genom att uppdatera eventuell sekretessinformation. Din fortsatta användning av webbplatsen och/eller tjänsterna som är tillgängliga efter sådana ändringar kommer att utgöra ditt: (a) erkännande av den ändrade integritetspolicyn; och (b) samtycke till att följa och vara bunden av den policyn.

Kontakt information

YBOP välkomnar dina frågor eller kommentarer angående denna sekretesspolicy. Om du tror att YBOP inte har följt denna programförklaring, vänligen kontakta YBOP på: [e-postskyddad].

Gäller från och med 22 oktober 2022