Ålder 20 - Jag var inte säker, saknade sociala färdigheter, verkligen självmedveten. Allt detta har förändrats.