Jag har blivit mer självsäker, ärlig, självsäker och sällskaplig. Jag är mer klar.