1 år - Ökad självmedvetenhet, Stoppat att objektivisera kvinnor, Större tydlighet, jag kan med säkerhet prata med någon, PIED förbättras