Ålder 16 - Jag har alltid trott att jag var svag och opåverkad, men jag lyckades bevisa mig fel