90-dagar har förbättrat mitt liv, men det gjorde inte det plötsligt perfekt