En flicka flyttade för att sitta vid mig på bussen; vi bytte siffror