Ålder 17 - Förtroendet har ökat kraftigt. Förbättrade mitt sociala liv. Kunna njuta av saker som du brukade njuta av före ditt beroende.

age.17.gehroyt.PNG