Ålder 18 - Större lycka, eufori och energi. Ökat självförtroende. Mer sällskaplig