Ålder 18 - Mitt självförtroende är utanför diagrammen och min motivation är skyhög

off-chart.png