Ålder 18 - Jag kan tänka långt tydligare och se kvinnor som personer