Ålder 19 - PIED borta, Mer attraktion för tjejer, Bättre koncentration, Förbättrade betyg, Mindre ångest & depression