Ålder 20 - Mer energi, Viljestyrkan är starkare, Har mer motivation, jag ger inte upp när något blir svårt, Inget mer social ångest