Ålder 21 - Depression är borta, jag ser flickor som människor och inte sexföremål, hjärndimma är nästan obefintlig, självkänsla växer