Ålder 21 - Högt självförtroende, Hög motivation, Mindre social ångest, Öka känsligheten, Känslan av sinnet, Minska depressionen, Hög självkontroll

age.24.tt_.PNG