Ålder 23 - 120 dagar hårt läge. En lång före / efter berättelse

engineer.it2_.PNG