Ålder 24 - Mycket hälsosammare syn på kvinnor och kön, mer innehåll