Ålder 25 - 200 dagar: PIED nästan botad. Mer självsäker, energisk och artig. Jag känner mig mer attraktiv. Mitt tal är tydligare och mer självsäkert