Ålder 25 - Mer uthållighet, karisma och känslomässig stabilitet

30.guy_.jpg