Ålder 28 - 100 dagar uppnådda, fördelar och tankar