Ålder 28 - Jag botade PIED: gick sedan tillbaka till gamla vanor och det kom tillbaka.