Ålder 30 - Förändringar som jag har observerat efter lite mer än ett år