Ålder 36 - 515 dagar: Endast NU börjar jag känna mig läkt