Ålder 36 - Jag har fler idéer och tydligare syn på verkligheten. Mer socialt. Jag lyssnar mer noggrant på andra och jag är mer intressant för vänner