Ålder 40 - 1 år, jävla kapitalistisk tvångsutnyttjande av kvinnor (och män)