Ålder 40 - Från panikattacker till mindre ångest, mer känsla av "mig själv" och mycket mer självförtroende