Ålder 43 - publicerade 6 böcker, utförs på cirka 60 eller fler öppna scener, spelade in ett 10-låtsalbum, Lost 100 lbs, blev en personlig tränare (certifierad)