Ålder 45 - Mer energi, Ångest ganska borta, Mer självförtroende, Mindre OCD-symtom, Hjärndimma borta, Mer kärleksfulla känslor gentemot andra

age.45.JPG