Ålder 20 - Från svår social ångest till nästan ingen. Bättre minne och kreativitet. Jag känner mig mest fri