Botad PIED. Återställ räknaren. Återfall efter 137 dagar.