Känner mig oroliga, oroliga relationer, förhalning, oförmåga att planera för min framtid och möta livets utmaningar: Jag hade porr att tacka för allt detta.

arbete och privatliv-balance.jpg