Jag känner mig 10000 gånger bättre än tidigare. Jag har MYCKET mindre social ångest