Jag har plockat upp friskare vanor, färdigheter och hobbies, förtroende, tid, energi och mest av allt depression gick bort.