Jag behövde en hel miljöförändring. Nu vet jag vad jag vill ha i livet.