Inte längre en känslomslös zombie, förtroende från taket, inte mer social ångest, så mycket energi

leende man