Naturliga belöningar, Neuroplasticitet och Non-Drug Addictions (2011)