Natural and Drug Rewards Act om gemensamma neurala plasticitetsmekanismer med ΔFosB som nyckelmedlare (2013)