Dopaminupptagningstäthet hos patienter med social fobi (1997)

Am J Psykiatri. 1997 Feb; 154 (2): 239-42.

Tiihonen J, Kuikka J, Bergström K, Lepola U, Koponen H, Leinonen E.

källa

Institutionen för rättspsykiatri, Kuopio universitet, Finland.

Abstrakt

MÅL:

Det har föreslagits att social fobi är associerad med dysfunktion av de noradrenerga och dopaminerga systemen, men det finns inga publicerade anatomiska data om de monoaminerge abnormiteterna som finns i hjärnan hos fobiska patienter. Författarna studerade tätheten av återupptagningsställen för dopamin hos patienter med social fobi.

METOD:

Studien omfattade 11-patienter med sociala fobi och 28-hälsosam jämförelse, varav 11 var ålders- och könsmatchade till patienterna för analyserna. Mätning av densiteten hos upptagningsställena för dopamin utfördes med användning av en 123I-märkt kokainanalog, [123I] beta-CIT, med enkelfotonemission-beräknad tomografi (SPECT).

RESULTAT:

Blindkvantitativ analys avslöjade att stentals densiteter för striatal dopamin återupptagning var signifikant lägre hos patienter med social fobi än i de ålders- och könsrelaterade jämförelseproblemen.

SLUTSATSER:

Resultaten indikerar att social fobi kan vara associerad med en dysfunktion av det striatala dopaminerge systemet.