Ökad dopaminreceptoraktivitet i Nucleus Accumbens Shell förbättrar ångest under drogmissbruk (2012)

Neuropsychopharmacology. 2012 juni 13. doi: 10.1038 / npp.2012.97.

Radke AK, Gewirtz JC.

källa

Graduate Program in Neuroscience, Minneapolis, MN, USA.

Abstrakt

Ett antal bevislinjer tyder på att negativa känslomässiga symtom på tillbakadragande innebär minskad aktivitet i det mesolimbiska dopaminsystemet. Denna studie undersökte bidraget från dopaminerg signalering i strukturer nedströms det ventrale tegmentala området till avlägsnande från akut morfineksponering, mätt som förstärkning av den akustiska startreflexen. Systemisk administrering av den allmänna dopaminreceptoragonisten apomorfin eller en cocktail av den D1-liknande receptoragonisten SKF82958 och den D2-liknande receptoragonisten quinpirol dämpat potentierat start vid morfinavlägsnande. Denna effekt replikerades genom apomorfin-infusion i nucleus accumbens-skalet. Slutligen visades apomorfininjektion för att lindra start-potentiering under nikotinabstinens och konditionerat placera aversion mot morfinabstinens. Dessa resultat tyder på att kortvarig aktivering av det ventrala mesolimbiska dopaminsystemet i det ventrala tegmentområdet utlöser uttryck av ångest och aversion under uttag från flera klasser av missbrukade läkemedel.