(L) Hur drogmissbruk, ohälsosam matbehov är liknande (2010)