Förändrad dopaminfunktion vid patologisk spel (1997)

Psychol Med. 1997 Mar;27(2):473-5.

Bergh C, Eklund T, Södersten P, Nordin C.

källa

Institutionen för klinisk neurovetenskap och familjemedicin, Karolinska Institutet, Huddinge, Sverige.

Abstrakt

BAKGRUND:

Möjligheten att monoaminerga neurotransmission förändras vid patologisk spelning undersöktes.

METODER:

Monoaminer och deras metaboliter mättes i CSF erhållen vid nivå L4-5 från tio patologiska spelare och sju kontroller.

RESULTAT:

En minskning av dopamin och en ökning av 3,4-dihydroxifenylättiksyra och homovanilsyra hittades. Noradrenalin och dess metabolit 3-metoxi-4-hydroxifenylglykol ökar också, men 5-hydroxytryptamin och 5-hydroxindolättiksyra var oförändrade.

SLUTSATS:

Det föreslås att funktionen hos det dopaminerga systemet, möjligen mediering av positiv och negativ belöning, och det noradrenerga systemet, eventuellt meditera selektiv uppmärksamhet, förändras i patologiskt spelande.